CONSELLS D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

EVITAR LES ETIQUETES

Aquestes són perilloses perquè els poden marcar per a tota la vida, i que els siguin contraproduents en la seva salut emocional. Explicar-li a un fill o filla que és “tímid” o un “campió”, per buscar una etiqueta més o menys negativa i una més o menys positiva, els pot pesar més que ajudar. 

La frase educaria més si: Avui el meu filla o fill està una mica tímid. Per això hem d’utilitzar AVUI o AQUESTA tarda o dia o en AQUESTS moments.

*Clara Darder, Terapeuta Familiar (col·laboradora d’Arcasa)

Consulta més informació